Camp „Powrót do szkoły” z Karol Kruszyński #176 i Tomasz Wysocki #831